Bridge

Bridge är ett populärt kortspel vars ursprung kommit från Whist. Bridge är ett sådant kortspel som många säkert känner till men få faktiskt kan spela. Bridge finns i många olika former och den formen man vanligtvis syftar till när man pratar om bridge är den som egentligen kallas för kontaktsbridge. Det finns också auktionsbridge och bridgewhist. I bridge är man normalt fyra personer som spelar men det finns även modifierade varianter där man kan vara annat än fyra spelare.

De fyra spelarna delas upp i par. De fyra spelarna får namn efter väderstrecken och kallas Nord, öst, syd och väst. Nord och Syd bildar ett par och Öst och Väst motståndarparet. Bridge är ett spel där man ska ta stick. Sticktagningen förgås av en ganska komplicerad budgivning. Paren börjar med att berätta hur många stick de tror sig kunna ta och dels vilken färg som ska bli trumf. Anledningen till att bridge är ett sådant spel som många känner till men få faktiskt kan spela.

Är det förvirrande? Oroa dig inte. Det blir värre. Spader är den färg med högst sang. Därefter kommer hjärter, ruter och sist klöver. I bridge är det högsta kortet och tvåa det lägsta. För mer detaljer så kolla vår avdelning med Bridgeregler.

IMP
IMP är det poängräkningssystem som man använder sig av inom bridge vid lagmatcher. Namnet står för International Match Points. Det här systemet är inte helt lätt att begripa men kort och gott så Jämför man sina resultat med lagkamratens resultat och jämför differensen mot IMP skalan 20-40 = 1 IMP, 50-80 = 2 IMP