Mas

Vill man spela ett avslappnat och enkelt spel med vänner och familj är Mas, eller skitgubbe som det också kallas ett perfekt spel. Det kräver inte ett visst antal deltagare. Det innehåller heller inte något betting utan det är ett vanligt sällskapsspel som är roligt och innehåller en hel del strategi.

Sällskapsspelet Mas och hur man spelar

Normalt sett brukar man vilja vara mellan 2-4 spelare när man spelar skitgubbe men det är inget krav. Mas är uppdelat i två omgångar där första omgången går ut på att samla på sig kort och andra omgången går ut på att bli av med korten.

Spelomgången börjar med att man blandar och delar ut korten. Varje spelare får tre kort var och resterande kort läggs upp och ned i en hög på bordet. Här kan man också välja om man ska ha öppen eller dold trumf. I skitgubbe så är en färg trumf. Det är den färg som det nedersta kortet i korthögen har och man kan välja att vända upp den färgen direkt så att alla ser vilken färg som är trumf eller att behålla den dold så att den som får det sista kortet får berätta vilken färg som är trumf. Jag brukar gilla att visa trumfen just för att det bjuder på lite mer taktik-tänk eftersom man då vet vilken färg man ska satsa på. Alla spelare lägger ut ett kort var, där den som sitter till vänster om personen som delade börjar. Man lägger ut korten i turordning och behöver inte följa färg. Den som har lagt högst kort vinner sticket. Vinnaren av sticket lägger korten upp och ned vid sin plats och spar dessa till senare. Det finns ett undantag till när den spelaren med högst kort vinner sticket och det är om två andra spelare lagt kort med samma värde. Dessa två kommer då att få spela om sticket, även om dessa spelare inte lagt högsta kortet. Den här regeln kan man ibland undgå om man föredrar att spela så att det högsta kortet vinner sticket oavsett. Men det kan vara roligt att ha med den.

Det kan också hända att det är det högsta kortet som paras och de två spelare som lagt paret, oavsett om det är högst eller ej, förutsatt att man använder sig av den regeln, lägger ett kort till för att se vem som blir högst. Man kan också ha en regel som säger att om en spelare lagt ett kort, och du har ett kort med samma värde på handen, så måste du lägga det, oavsett om du vill eller ej.

Varje gång man lägger ut ett kort drar man också ett kort från högen. Så att man hela tiden har tre kort på handen. När korten i högen är slut spelar man ut de sista korten man har på handen och sedan är det dags för omgång två. Det nedersta kortet i högen är trumf, oavsett om man hade det uppvänt så att man visste det från början eller om det kom som en överraskning.

Spelarna ska nu använda sig av sticken de tagit vid utspelet under första omgången. Korten sorteras efter färg och valör och för att försäkra sig om att ingen maskat i utspelet och tagit för få kort så fungerar det så att om någon spelare har mindre än 10 kort på handen så får denne ”skiten” vilket är alla andra spelares kort från 2 till 5. Vilket innebär att man vill ta stick så att man har minst 10 kort under första omgången men man vill vanligtvis inte ha allt för många fler. En bra taktik kan vara att försöka ta många stick med låga kort. Vilket då innebär att risken att en av motståndarna får färre än 10 kort, gör att du får ge bort de flesta av dina kort till motståndaren. Om två eller fler motståndare har mindre än 10 kort så blandas de låga korten och delas ut till spelarna.

När eventuella skitkort är bortgivna till motståndaren eller motståndarna som har färre än 10 kort så är det dags att starta andra omgången. Nu ska spelarna bli av med sina kort. Spelets andra omgång innehåller nya regler. Nu måste man följa färg och man måste också sticka med högre kort. Har man inget högre kort i den färgen som går kan man lägga en trumf. Man kan då lägga hur låg trumf man vill. Spelaren efter den som trumfar måste då också lägga trumf och även ett högre sådant. Om man inte kan eller vill lägga högre så måste man ta upp det understa kortet, eller korten om flera kort lades som en sekvens. Det är också en ny regel i andra omgången. Om man har flera kort i samma färg som följer varandra i nummerordning, så kan man lägga ut alla dessa som en stege. Det är det högsta kortet i stegen som motståndaren måste lägga över. Det innebär att om en spelare inte tog några kort i första omgången och därför bara har skiten på handen. Alltså 2 till 5 i de fyra olika färgerna så behöver den spelaren teoretiskt sett bara lägga ut kort fyra gånger för att gå ut. Dock blir det knappast så när man bara har låga kort. Den spelare som först blir av sina kort har vunnit.

För att ett stick ska vändas bort så måste det innehålla lika många kort som det är spelare, förutsatt att ingen spelare lagt en sekvens av kort, en sekvens av kort räknas bara som ett kort, eller som en ”läggning” som det också kan kallas. Alltså om man är 4 spelare, så måste det ligga fyra läggningar för att sticket ska vändas bort. Om tre spelare har lagt kort, den fjärde spelaren har då möjlighet att vända bort sticket. Om denne inte kan eller vill lägga högre än det senast lagda kortet i högen så tar denne upp det understa. Det ligger då två läggningar kvar och nästa spelare får du välja att ta upp så att det bara är en läggning kvar eller lägga sitt, eller sina, kort för att göra det till tre igen. Den som lägger det fjärde och sista kortet i sticket vänder bort det och får börja med nästa.

Mas har egentligen inte någon vinnare utan bara en förlorare. Den som först går ut räknas ofta som vinnare men det är den som sitter sist kvar med kort på handen som blir Mas, eller skitgubbe.

Tycker du att den här typen av kortspel är roligt så finns det oerhört många liknande spel att ta sig an. Här har ni en lista med otroligt många kortspel som visserligen skiftar lite i kvalitet men det skadar ju inte att testa.